HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

         14 giờ 00 phút, ngày 18/01/2024, Ban Quản lý bảo trì đường bộ tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2024. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chính – Ủy viên BCH đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở GTVT. Tham gia Hội nghị có đầy đủ viên chức, người lao động Ban Quản lý bảo trì đường bộ.

Đ/c Nguyễn Trọng Hải  – Giám đốc Ban QLBT đường bộ phát biểu khai mạc Hội nghị

         Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Trọng Hải – Giám đốc Ban báo cáo kiểm điểm việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban QLBT đường bộ; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2023, kế hoạch công tác năm 2024; đồng chí Tống Thị Huệ – Chủ tịch công đoàn, Phó Giám đốc Ban báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết hội nghị viên chức, người lao động và những quy định về thực hiện dân chủ tại đơn vị năm 2023; đồng chí Nguyễn Duy Tuấn- Phó CT công đoàn cơ sở, Trưởng Ban thanh tra nhân dân Báo cáo kết quả giám sát, hỗ trợ viên chức, người lao động thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2023, báo cáo tổng kết công tác của ban Thanh tra nhân dân năm 2023.

Đ/c Nguyễn Văn Chính – Ủy viên BCH đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở GTVT phát biểu chỉ đạo hội nghị

          Hội nghị cũng thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ; dự thảo Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động; công khai tài chính của Ban năm 2023; công khai tài chính công đoàn cơ sở năm 2023.
         Trên cơ sở các nội dung báo cáo, viên chức và người lao động của Ban đã tích cực tham gia thảo luận, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện nội quy, quy chế, nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời đề xuất, kiến nghị bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị năm 2024.
          Hội nghị đã triển khai thực hiện bầu bổ sung Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 – 2025 với 100% tham dự biểu quyết thông qua danh sách do viên chức, người lao động giới thiệu và tiến hành bỏ phiếu kín bầu ban thanh tra nhân dân.
          Trên cơ sở kết quả của các mặt công tác năm 2023, Hội nghị đã trao tặng các danh hiệu: Tập thể hoàn thành xuất sắc cho phòng Quản lý, bảo trì; giấy khen của Giám đốc sở GTVT cho 04 cá nhân và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 03 cá nhân.
          Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Hải – Ủy viên BCH đảng bộ sở, Giám đốc Ban đề nghị toàn thể viên chức, người lao động trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị năm 2024.