Đồng chí Nguyễn Văn Tải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tới dự, chỉ đạo buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 5/2024 tại Chi Bộ Bảo trì

          Thực hiện Thông báo số 457-TB/ĐUK ngày 18/3/2024 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc phân công đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối dự sinh hoạt chi bộ tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở năm 2024;
          Ngày 31/5/2024, Đồng chí Đồng chí Nguyễn Văn Tải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã dự, chỉ đạo buổi sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 5/2024 tại Chi Bộ Bảo trì.
          Tại buổi sinh hoạt, Cấp ủy Chi bộ Bảo trì đã thông tin nhanh tình hình thời sự trong nước, quốc tế, các vấn đề của địa phương, đơn vị; phổ biến, quán triệt chủ trương, các văn bản của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên; triển khai văn bản mới; quán triệt, truyền tải nội dung bài đăng trên tạp chí Nghiên cứu lập pháp số tháng 3/2008 về Tăng cường xây dựng đảng – yếu tố quan trọng trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (bài thứ 8 trong Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh“,  truyền tải bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” triển khai bài viết “Kế thừa, phát huy truyền thống dân tộc, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, quyết tâm xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre việt Nam” trong tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” đến toàn thể các đảng viên trong Chi bộ; thông qua Báo cáo đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 5, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2024.

Buổi sinh hoạt Chi bộ Bảo trì

          Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Đồng chí Nguyễn Văn Tải – Phó bí thư Đảng ủy Khối đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt được của Chi bộ Bảo trì, đồng thời yêu cầu chi bộ tiếp tục khắc phục những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra để nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Tải – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh dự, chỉ đạo buổi sinh hoạt Chi bộ Bảo Trì.

          Thay mặt Chi bộ Bảo trì, đ/c Bí thư Chi bộ trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đến dự và phát biểu chỉ đạo của đ/c Nguyễn Văn Tải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối. Chi bộ Bảo trì xin nghiêm túc tiếp thu toàn bộ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí để đưa vào phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tới nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ, cũng như nâng cao chất lượng công tác đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.