Về việc đăng tải tác phẩm dự thi Vòng 2 cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu, tuyên truyền về cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2023”

Ngày 06/9/2023 Ban tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu, tuyên truyền về cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2023”  ban hành Công văn số 09/BTC Về việc đăng tải tác phẩm dự thi Vòng 2 cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu, tuyên truyền về cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2023”; Căn cứ Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 08/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu, tuyên truyền về cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2023”; Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 09/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu, tuyên truyền về cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2023″; Quyết định số 03/QĐ-BTC ngày 03/6/2023 của Trưởng ban Tổ chức cuộc thi ban hành Thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu, tuyên truyền về cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2023”;

Thực hiện Thông báo số 08/TB-BTC ngày 22/8/2023 về cách thức tham gia thi Vòng 2 cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu, tuyên truyền về cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2023”, Ban Tổ chức cuộc thi thông báo như sau:

1. Các tác phẩm dự thi Vòng 2 cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu, tuyên truyền về cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2023” sẽ được đăng tải lên Fanpage của cuộc thi tại địa chỉ: https://www.facebook.com/CCHCSonLa/

2. Thời gian đăng tải công khai mỗi tác phẩm dự thi là 07 ngày (ghi cụ thể ngày, giờ tại mỗi bài đăng), hết thời gian trên Ban Tổ chức sẽ tiến hành khoá bài để thống kê và tính điểm lượt like (thích, yêu thích); share (chia sẻ).

Đề nghị các cơ quan, đơn vị theo dõi Fanpage “Tìm hiểu, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2023” để chia sẻ, tuyên truyền cuộc thi./.

Tải về:

signed-signed-06.9.2023-tb-dang-tai-clip-thi-v2