Về việc phối hợp tuyên truyền về phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 28/11/2023 của UBND tỉnh về cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; Kế hoạch số 306/KH-UBND ngày 26/12/2023 của UBND tỉnh về triển khai “Chiến dịch tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống hoạt động tội phạm trên không gian mạng”.

Ngày 29/01/2024, Công an tỉnh Sơn La ban hành Công văn số 303/CAT-PA05 về việc về phối hợp tuyên truyền về phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng.

Thời gian qua, tình hình tội phạm lừa đảo trên không gian mạng trong cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Sơn La nói riêng diễn biến phức tạp, gia tăng về số vụ, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, quy mô, tính chất, mức độ thiệt hại ngày càng lớn, gây bức xúc trong dư luận quần chúng Nhân dân, công tác tuyên truyền, đấu tranh ngăn chặn tội phạm lừa đảo trên không gian mạng đã được triển khai quyết liệt, bước đầu đạt được một số kết quả. Để phối hợp tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ các tài liệu tuyên truyền được Công an tỉnh xây dựng đến với toàn thể người dân trên địa bàn tỉnh. Ban Quản lý bảo trì đường bộ đăng tải nội dung tài liệu tuyên truyền về phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng như sau: