Báo Cáo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2023

Thực hiện văn bản số 2112/SGTVT-KHTC ngày 12/7/2023 của Sở Giao thông vận tải Sơn La về việc điều hành tài chính ngân sách Quý III năm 2023.

Ban Quản lý bảo trì (QLBT) đường bộ báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2023 với các nội dung sau:

Tải về tại đây.

Cong khai thinh hicnh TH du toan ngan sach nha nuoc 9 thang 2023