Quyết định số 10/QĐ-BTC Quyết định Công nhận kết quả Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu, tuyên truyền về cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2023”.

Căn cứ Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu, tuyên truyền về cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2023”; Quyết định số 1986/QĐUBND ngày 04 tháng 10 năm 2023 về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu, tuyên truyền về cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2023” ban hành kèm theo Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2023 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; Ngày 06/10/2023 Ban tổ chức cuộc thi trực tuyến ban hành Quyết định số 10/QĐ-BTC về Công nhận kết quả Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu, tuyên truyền về cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2023”.

Công nhận 14 đội thi đạt giải tập thể và 04 giải phụ tại Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2023”, cụ thể như sau:

1. Giải tập thể

a) 01 (một) giải Nhất: Đội thi Sở Giáo dục và Đào tạo.

b) 02 (hai) giải Nhì: Đội thi các đơn vị: UBND thành phố Sơn La và UBND huyện Yên Châu.

c) 03 (ba) giải Ba: Đội thi các đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Giao thông vận tải; UBND huyện Mộc Châu.

d) 09 giải Khuyến khích: Đội thi các đơn vị: Sở Nội vụ; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Mường La; UBND huyện Phù Yên; UBND huyện Sông Mã; UBND huyện Thuận Châu; UBND huyện Quỳnh Nhai; UBND huyện Vân Hồ.

2. Giải phụ

a) Thí sinh có nhiều câu trả lời thi trắc nghiệm đúng và nhanh nhất: bà Vũ Thị Hường, Kế toán Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ.

b) Cơ quan, đơn vị có số lượng cán bộ, công chức tham dự thi trắc nghiệm nhiều nhất: UBND huyện Thuận Châu.

c) Cơ quan, đơn vị có lượt like và share tuyên truyền videoclip nhiều nhất: Sở Giáo dục và Đào tạo.

d) Cơ quan, đơn vị có videoclip tuyên truyền về cải cách hành chính hay nhất: Sở Giao thông vận tải.

Nội dung chi tiết:

Tải về tại đây:

qd so .............. ngay 05.10 qd cong nhan ket qua thi cchc 2023