Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2024 của Ban Quản lý bảo trì đường bộ

Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng số 530/KH-BQLBT ngày 08/4/2024, Ban Quản lý bảo trì đường bộ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau:

1. Số lượng cần tuyển: 04 chỉ tiêu
2. Vị trí cần tuyển:
– Quản lý, bảo trì công trình giao thông hạng III (Mã số chức danh nghề nghiệp V.12.23.03): 03 chỉ tiêu.
– Văn thư viên (Mã số chức danh nghề nghiệp 02.007): 01 chỉ tiêu

Nội dung chi tiết: tải về tại đây.

534_tb tuyen dung vien chuc 2024